uždanga

uždanga
ùždanga sf. (1) [K], Rtr, , NdŽ, ; B136, 128,202, Sut, N, LL71,310, L 1. kuo uždengiama, dengiamoji priemonė: Pirmasis karas kad buvo, važiavo būdos apgūnėtos su ùždangoms Užv. Kai kada žiemos metu langai iš lauko pusės užleidžiami iš šiaudų padarytomis uždangomis . | Eglių šakos angą su tamsiai žaliuojančia uždanga užtiesė I.audeklinė pertvara, užlaida: Saliamonas du šimtu uždengtuvių ir tris šimtus uždangų padirbdino dėl pagražinimo bažnyčios I. Saulė aptemo, ir šventyklos uždanga pusiau perplyšo SkvLuk23,45. Uždanga bažnyčios perplyšo nuog viršaus iki apačiai Ch1Mr15,38.užuolaida: Ji mazgojo grindis ir kas dvi savaitės kabino švarias langų uždangas J.Balč. Langai rudomis uždangomis užleisti . Ant langų buvo užleistos didelės brangios šilko ùždangos Db. | Scenos uždanga pasikėlė . Skambutis nutildė žiūrovus, salėj užgeso lempos, iš lėto į šonus prasiskyrė uždanga P.Cvir. Uždangai nusileidus, visa salė skandavo vieną pavardę . | prk.: Kas suprasti pajėgtų tamsią amžių tolybę? Kas bent uždangos kraštą mums praskleisti mokėtų? Mair.kas dengia, slepia: Prasiskyrė pakalnėj rūkų uždanga V.Myk-Put. Vis didesnė tabako dūmų uždanga skiria susirinkusius nuo prezidiumo . Pridengiama dūmų uždangos nuo oro sekėjų, kariuomenė gali laisvai manevruoti . Ašarinių dujų uždanga sp. | prk.: Tačiau visa, apie ką jie kalbėjo, liko užklota kažin kokia uždanga Vd. Moralinė dogmatika nusileido tarsi geležinė uždanga .prk. apie slėpimąsi, buvimą: Išvysma P. Dievą be uždangos, kurį dabar priimdinėjam po uždanga duonos brš. Idant nesirodytumei žmonėmus, jog pasnykauji, bet Tėvui tavam, kuris yr uždangoj Ev.prk. apie maskavimąsi, apsimetimą: Kurie prarijo namus našlių po uždanga ilgos maldos, tie apturės sunkesnį sūdą BtLuk20,47. Kurie po uždanga piktybės valnystę tur Bru. 2. priedanga: Stogai vasarą tik nuo saulės pasislėpti, o nuo lytaus uždangos nerasi Žem. Ùždangos jokios neturia tos uogos i nugaišta Vdk. Atsisėdau pakrūšėj, ieškodamas ùždangos nuog vėtros I. Raumenys obulų, grūšių, viešnių ir slyvų yra uždanga, kuri tus grūdus glemža S.Dauk. Daug svieto kepė saulėj be uždangos S.Dauk. | prk.: Kad už tokios uždangos atsistosi, nakties šešėlių tamsių nebijosi I. 3. prieglobstis: Panelė atrado uždangą kūtelėj ir pagimdė Jėzų M.Valanč. Vyruo karė[je] esančiam, žmona jo su kūdikiais, su labyba, girės uždango[je] gyvenai S.Dauk. Girės buvo jiems ne vien pirmąja pastoge ir uždanga nu žiaurio oro S.Dauk. Uždangoje sparnų tavo dūšia rado džiaugsmą savo brš. | prk.: Tu esi uždanga mano nuog prispaudimų brš. Dieve mano! vienutine uždanga mano! Jzm. Darmai tas ieško nuo provos uždangos, kurs provą laužo P. Gailesis yra uždanga (instr. sing.) nu rūstybės neprieteliaus M.Valanč.prk. globa: Tavo vaikas yr pasileidęs, laikyk savo uždango[je] Dr. Meldu Viešpaties, idant judu su naujai užgimusiu sūnu laikytų ypatingoj uždangoj savo M.Valanč. Vaikas ùždangos ieško (pry motynos bėga, kad tėvas neplaktum) J.Jabl(ž.). 4. apdangalas, apdaras: Visa ùždanga mūsų – šinelis ant pečių Ss. Motriškai nė kokios uždangos nėr nuo šalčio J. Ir pažino, jog buvo nuogais ir sudūrė figos medės lapus ir padarė sau uždangas Ch1Moz3,7. Bet moteriškei, jei ilgus užleidžia plaukus, garbė yra? Togidėl, jog plaukai jai duoti yra vietoje uždangos Bt1PvK11,15.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • uždanga — ùždanga dkt. Scènos ùždanga nusiléido …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dūmų uždanga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dirbtinis aerozolio (dūmų, rūko) debesis priešui apakinti, savo kariuomenės išdėstymui ir veiksmams maskuoti, lazerinės, televizinės ir kt. technikos trukdžiams sudaryti. Dūmų uždanga… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • apsauginė uždanga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Slėptuvės durų uždanga sauganti nuo kenksmingų medžiagų patekimo į pagrindines patalpas. Standartinių filtravimo ir ventiliacijos agregatų komplekte yra du gumoto audinio gabalai (po… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • dūmų uždanga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dūmų debesis, naudojamas bet kuriems draugiškų pajėgų arba priešo įrenginiams ar manevrams maskuoti. atitikmenys: angl. smoke screen rus. дымовая завеса …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • dūmų uždanga — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dūmų debesis saviems ar priešo įrenginiams ar manevrams užmaskuoti. atitikmenys: angl. smoke screen pranc. écran de fumée; rideau de fumée …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • smoke screen — dūmų uždanga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dirbtinis aerozolio (dūmų, rūko) debesis priešui apakinti, savo kariuomenės išdėstymui ir veiksmams maskuoti, lazerinės, televizinės ir kt. technikos trukdžiams sudaryti.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • дымовая завеса — dūmų uždanga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dirbtinis aerozolio (dūmų, rūko) debesis priešui apakinti, savo kariuomenės išdėstymui ir veiksmams maskuoti, lazerinės, televizinės ir kt. technikos trukdžiams sudaryti.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • kaukė — 1 kaukė sf. (1) 1. rš viso veido ar tik viršutinės jo dalies uždanga (su skylėmis akims); žmogus su kauke: Kaukių balius DŽ. 2. prk. jausmo, nuomonės ar tikslo (ketinimo) slėpimas: Kenkėjas be kaukės stojo prieš teismą sp. Karas parodė visas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždangalas — ùždangalas sm. (34b) [K], Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, PolŽ1311, (1) Š; N, M, LL313, L 1. žr. uždanga 1: Kunigas nuog šventų dovanų pakelia uždangalą brš. Kas čia slepiasi po tuo juodu uždangalu? P.Vaičiūn. ║ Šeimininkė tuojau užtiesė tamsiu uždangalu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždenga — ùždenga sf. (1) KŽ, ūždenga (1) 1. R357, MŽ478, N, [K] žr. uždanga 1. ║ Nes niekada neapsiėjom žodžiais paklebavojimo, kaipo žinote, nei po uždenga godulystės Bt1PvT2,5. 2. žr. uždanga 3: Ūždenga man vis galvą džiovina Arm. Reikia storavotis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”